Wat is Rotary?

Wat doet Rotary?

Rotary mijlpalen en cijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTARY FONDS LEUVEN

EVEN VOORSTELLEN

Maatschappelijke noden helpen lenigen is een hoofdopdracht van Rotary Club Leuven.
Dit doet zij door geldelijke steunverlening, maar ook door de actieve tussenkomst van haar leden die hun talenten, ervaring en netwerk belangloos ter beschikking stellen van goedgekeurde projecten.

Sinds 2000 worden de goedkeurde projecten worden enkel en alleen gefinancierd door het Rotary Fonds Leuven. Dit Fonds wordt enkel en alleen gestijfd door fundraisingsinitiatieven allerhande. Het jaarlijks benefietconcert is er de belangrijkste van.

De middelen van het Fonds mogen niet gebruikt worden om de normale clubwerking te financieren. Deze beginselen zijn reglementair vastgelegd (art. 3.1. van de statuten en art. 6 van het huishoudelijk reglement).

 

CRITERIA VAN HET ROTARY FONDS LEUVEN

De commissies adviseren het clubbestuur bij het selecteren van projecten. Bij haar advies houden de commissies rekening met duidelijke criteria :

Internationale projecten kunnen voor steun in aanmerking komen in de mate zij beantwoorden aan de criteria en gesteund worden door leden van de Rotaryclub Leuven of door andere Rotaryclubs

Het is aan te bevelen om geen dossier in te dienen voor projecten, waaraan de Rotary Club Leuven geen prioritaire steun verleent. Dit betreft bijvoorbeeld projecten,