Hoe steun aanvragen

Lokale projecten

Internationale projecten

Jeugd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag tot steun

Hoe stel ik een aanvraag op?

Inhoudelijke elementen

De aanvraag moet zo volledig mogelijk zijn. Minstens moet zij volgende elementen bevatten om in overweging te worden genomen.

1. De aanvrager

2. De doelgroep

3. Het project

Een concrete omschrijving van het project, waarvoor steunverlening wordt gevraagd:

Engagement van de aanvrager

De aanvrager verbindt er zich toe om aan te tonen dat de verleende steun aangewend werd tot verwezenlijking van het concreet aangegeven project. Hij dient tevens Rotary Club Leuven te informeren over de resultaten van de ondernomen actie(s) .

De procedure

Indienen van dossiers