Small Business Project

Mini Group Study Exchange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdprogramma's van Rotary International

Rotary Club Leuven beschikt over een Youth Exchange Officer (YEO) en is gecerticifeerd om aan de jeugdprogramma’s van Rotary International mee te kunnen werken, waaronder :

Youth Exchange Program (YEP)

Aan studenten van 16 tot 19 jaar wordt op het einde van hun middelbare studies een jaar in het buitenland studeren. Zij volgen het schoolregime van het gastland. Zij verblijven in 3 à 4 gastgezinnen, telkens voor een periode van 3 maanden. Buitenlandse studenten noemt men “Inbounds”. Belgen die naar het buitenland vertrekken noemt men “outbounds”. Rotariërs ontfermen zich over de studenten, helpen hen bij de praktische zaken en laten hen ook een deel van het land zien.

Rotary Club Leuven neemt intensief aan dit programma deel.

De kandidaturen moeten ingediend zijn vóór 1 januari van het jaar dat het beoogde schooljaar voorafgaat. Inschrijvingsformulieren vindt u op de website van Rotary Belux.

Holiday Exchange Program (HEP)

Jongeren tussen van 16 tot 25 jaar verblijven twee tot zes weken bij Rotaryfamilies in het buitenland. De bedoeling is internationale vriendschapsbanden te smeden. Het inschrijvingsformulier moet via een peterclub worden ingediend uiterlijk in januari van het verblijfsjaar.

Rotary Youth leadership Award (RYLA)

Via seminaries, conferenties en kampen ontwikkelt men burgerzin en leiderschap bij de jongeren. Geselecteerde jongeren ontmoeten terzelfderstijd rotariërs en prominenten over diverse onderwerpen.